Meer dan 50 jaar ervaring in Bronboringen!

Werkwijze

 1. Wij maken een telefonische afspraak of komen van te voren bij u.
 2. Op de afgesproken dag en tijdstip komen wij naar u toe. 
 3. Wij nemen de apparatuur en onze materialen mee. 
 4. U wijst ons de gewenste plek voor de waterbron aan. 
 5. Wij zetten de boorinstallatie op. 
 6. Het boorgat wordt gemaakt. 
 7. De boorgat materialen worden geïnstalleerd. 
 8. De bron wordt schoon gepompt. 
 9. De apparatuur wordt geïnstalleerd. 

Onze pulsboor methode is bij uitstek geschikt voor de zeer nauwkeurige bepaling van de diepte en dikte van de aanwezige bodemlagen.

Wij kunnen betrouwbare bodemmonsters nemen. Om vermenging van verschillende grondwaterlagen te voorkomen, worden scheidende lagen middels een kleistop afgedicht. Dit is van belang voor:

 • De bepaling en bewaking van de grondwaterstand en -kwaliteit;
 • De plaatsing van peilbuizen voor milieuonderzoek of sanering;
 • Geologisch onderzoek;
 • Warmtewinning t.b.v. een warmtepomp.